Bydgoszcz, dnia 2 grudnia 2014 roku.

Szanowni Państwo!

W związku ze zbliżającym się okresem świątecznym, Fundacja Promocji Ekologii Nauki i Techniki Experymentarium Bydgoskie pragnie zaangażować się w pomoc charytatywną dla Polaków mieszkających na Wschodzie.

Pomoc skierowana jest przede wszystkim do polskich szkół oraz domów dziecka i polega na przekazaniu wybranym instytucjom zakupionych przez Fundację podręczników, książek oraz przyborów szkolnych.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w akcji oraz prosimy o wsparcie w formie darowizny w dowolnej kwocie przekazanej na konto Fundacji. Zebrane środki zostaną w całości przeznaczone na zakup wspomnianych materiałów i przekazane placówkom na Wschodzie. Po zakończeniu akcji przygotowany oraz udostępniony zostanie szczegółowy raport zawierający sumę zebranych środków, listę poczynionych zakupów oraz listę wybranych miejsc, do których pomoc została skierowana.

Jeżeli zechcą Państwo wesprzeć naszą akcję, prosimy o dokonywanie wpłat do 14 grudnia 2014 r. na numer konta podany poniżej.

Licząc na Państwa zaangażowanie, już teraz chcielibyśmy podziękować za okazane wsparcie.

Z poważaniem

Fundacja Promocji Ekologii Nauki i Techniki

Experymentarium Bydgoskie

Wpłaty finansowe w formie darowizny na Fundację

prosimy przesyłać na rachunek bankowy:

19 1090 2590 0000 0001 2362 7901

Fundacja Promocji Nauki i Techniki Experymentarium Bydgoskie

ul. Dolina 2/2, 85-212 Bydgoszcz

Szybki kontakt:

FUNDACJA PROMOCJI EKOLOGII NAUKI I TECHNIKI EXPERYMENTARIUM BYDGOSKIE

ul. Dolina 2/2

85-212 Bydgoszcz

Tel: (52) 340-65-55

E-mail: biuro@experymentarium.com