Nasze główne cele to między innymi:

  • popularyzacja i upowszechnianie nauk przyrodniczych i wiedzy technicznej wśród młodzieży szkolnej i studentów,
  • pomoc uzdolnionej młodzieży,
  • zapewnienie możliwości rozwoju naukowego i krzewienie zainteresowań naukowych wśród młodzieży szkolnej i studentów,
  • ochrona zabytków techniki i opieka nad nimi,
  • wspieranie przedsięwzięć naukowych,
  • pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych,
  • poprawa bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego, w tym w szczególności osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, podejmowanie i wspieranie działalności samorządów i innych organizacji na rzecz rozwoju i usprawniania transportu drogowego,
  • propagowanie szerokiego społeczeństwa informatycznegoInformacyjnego,
  • wzrost kreatywności, wynalazczości i innowacyjności w społeczeństwie,
  • realizacja i promocja rozwiązań innowacyjnych.

Szybki kontakt:

FUNDACJA PROMOCJI EKOLOGII NAUKI I TECHNIKI EXPERYMENTARIUM BYDGOSKIE

ul. Dolina 2/2

85-212 Bydgoszcz

Tel: (52) 340-65-55

E-mail: biuro@experymentarium.com